Kattkedjan.se
För blinda själar är alla katter lika.
För en kattälskare är varje katt unik.
 

 

   

     Liten presentation      Kattkedjans Shopping
  Finner du på vår Facebooksida under album 

  För att komma i kontakt med oss:
   Per telefon når ni oss på: 0730650694
  via mail: kontakt@kattkedjan.se
  vår annonsmail: kattkedjan@live.se OBS!!! den mailadressen är bara aktuell när vi har katter ute på annons!